Langowski Trading

Zajmujemy się aktywnym pozyskiwaniem klientów na usługi spedycyjne, magazynowe i usługi agencji celnej.

Zajmujemy się w szczególności pozyskiwaniem klientów, zleceń oraz przygotowywaniem ofert handlowych dla usług obejmujących spedycję międzynarodową z wykorzystaniem transportu morskiego, kolejowego, lotniczego oraz drogowego, a także usług magazynowych i usług agencji celnej.

Autoryzowany Agent
Langowski Logistics

Jesteśmy autoryzowanym agentem międzynarodowej firmy logistycznej Langowski Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
Jesteśmy umocowani do przedstawiania klientom w imieniu Langowski Logistics ofert obejmujących wszystkie oferowane przez tę spółkę usługi.