Znajdziemy dla Ciebie
najlepszą ofertę logistyczną na rynku

Jesteśmy autoryzowanym agentem Langowski Logistics Sp. z o.o.

Potrzebujesz wyceny?

Sprawdź obszary w jakich możemy Ci pomóc:

Transport Morski

Transport morski ładunków pełnokontenerowych (FCL) i drobnicowych (LCL) zarówno w imporcie jak i eksporcie na terenie całego świata

Transport Kolejowy

Transport kolejowy i intermodalny na Nowym Jedwabnym Szlaku wraz z obsługą terminalową w relacji importowej i eksportowej

Transport Lotniczy

Obsługa ładunku we wszystkich portach lotniczych w Polsce i na świecie, w tym ładunków niebezpiecznych zgodnie z definicją IATA DGR

Transport drogowy

Transport drogowy ładunków FTL (Full Truck Load), oraz LTL (Less Than Truck Load) na terenie całej Europy Zachodniej i krajów CIS

Logistyka Magazynowa

Usługi magazynów składowo-przeładunkowych na terenie Polski z pełną obsługa logistyczną oraz magazyny operacyjne na całym świecie

Agencja Celna

Odprawy celne w ramach wszystkich obowiązujących procedur celnych (w tym procedury uproszczonej) w kraju i za granicą

Spedycja międzynarodowa

Spedycja międzynarodowa, w szczególności transport ładunków skonteneryzowanych z wykorzystaniem różnych gałęzi transportu t.j. transport kolejowy, transport morski, ale również transport lotniczy i drogowy.

Potrzebujesz wyceny?

Logistyka magazynowa

Logistyka magazynowa obejmuje usługi nowoczesnych magazynów klasy „A” m.in. usługi składowania krótko- i długoterminowego, konsolidacji i dekonsolidacji, a także przeładunków, przepakowywania, paletyzacji, streczowania i ważenia.

Dla branży e-commerce, choć nie tylko, również usługi etykietowania, konfekcjonowania oraz dystrybucji towarów do klienta końcowego.

Oferta magazynów obejmuje również składy celne i magazyny czasowego składowania w strategicznych lokalizacjach Polski.

Agencja Celna

Jesteśmy autoryzowanym agentem Agencji Celnej Langowski Logistics, która posiada prestiżowy certyfikat Authorized Economic Operator (AEO FULL) zapewniając standardy bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.

Agencja Celna oferuje odprawy w ramach wszystkich obowiązujących procedur celnych (w tym procedury uproszczonej) w kraju i za granicą.

Langowski Trading Sp. J.